Den nya kulturbussen till vänster under kulturnatten 2022. Nedan bilder från KulTurPåHjul 2020.  
Olika uttryck samma kreativitet